Czym jest grupa wsparcia dla rodziców rodzin adopcyjnych i patchworkowych?

   Grupa jest formą wsparcia polegającą na wymianie doświadczeń w atmosferze szacunku i akceptacji naszych ograniczeń. Tworzy bezpieczną przestrzeń do wspólnego przyglądania się zagadnieniom problemowym związanym z życiem w rodzinie adopcyjnej lub patchworkowej ( posklejanej, gdzie żyją rodzice i ich dzieci z poprzednich związków). W doświadczaniu swojego adopcyjnego macierzyństwa nie raz brakowało mi towarzyszenia rodziców, którzy mieliby podobne wątpliwości i trudności. Podczas spotkań zajmujemy się bieżącymi zagadnieniami zgłaszanymi przez uczestników, wymieniamy się doświadczeniem i okazujemy wsparcie.

 

Dla kogo jest grupa wsparcia dla rodziców rodzin adopcyjnych i patchworkowych?

Dla wszystkich rodziców i opiekunów, którzy:

  • adoptowali dziecko lub dzieci

  •  tworzą rodziny patchworkowe (zrekonstruowane, sklejane), w których wychowuje się dziecko lub dzieci jednego bądź obojga partnerów z poprzednich związków

W jakiej formie funkcjonuje grupa wsparcia dla rodziców rodzin patchworkowych?

   Spotkania trwają 120 min. i odbywają się w grupie 6 - 10 osób dwa razy w miesiącu. Cykl obejmuje 10 spotkań.