kim jestem

    Nazywam się Agata Gałkiewicz. Jestem psychoterapeutą systemowym w trakcie certyfikacji, pedagogiem i socjoterapeutą. Swoją drogę zawodową rozpoczęłam pracując
w szkole specjalnej jako pedagog. Pracowałam również w gimnazjum oraz w stowarzyszeniu Centrum Animacji Młodzieży, gdzie prowadziłam zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz warsztaty dla rodziców. Od kilku lat łączę swoją pracę z pasją i życiowym doświadczeniem.

    Momentem przełomowym w moim życiu była decyzja o małżeństwie. Poślubiłam wspaniałego mężczyznę, tatę trójki dzieci. W jednym momencie stałam się żoną i mamą, co było trudnym wyzwaniem, ale także zaproszeniem do rozwoju i drogą do odkrywania siebie.  Moja rodzina doświadczyła wielu cudownych i radosnych chwil. Więzi wzmacniały także trudne doświadczenia. Wspólnie przeżywaliśmy odejście naszego synka, zanim jeszcze pojawił się na świecie, oraz żegnaliśmy naszą córeczkę, która zmarła po porodzie w szpitalu.

    W doświadczaniu cierpienia narodziła się myśl o niesieniu pomocy osobom, które przeżywają odejście dziecka, nie wiedzą jak pomóc sobie i dzieciom, które czekały na rodzeństwo.  Moja praca w gabinecie psychoterapii jest dla mnie połączeniem rozwoju osobistego z misją wsparcia każdego, kto pragnie być wolny i mieć otwarte serce na miłość. 

czym kieruję się w pracy

    W pracy kieruję się szacunkiem do drugiej osoby oraz tworzeniem jej przestrzenni do odnajdywania siebie. Praca
w gabinecie psychoterapii wymaga pełnego zaangażowania, wrażliwości i otwartości. Uważam, że zarówno terapeuta jak
i rozmówca podlegają ciągłemu procesowi zmian i rozwoju. Ciało, psychika i dusza są przenikającymi siebie nieodłącznymi elementami każdego z nas, dlatego zależy mi na pracy dotykającej wszystkich tych obszarów.

Należę do Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej oraz jestem terapeutą Chrześcijańskiej Terapii Integralnej. Oznacza to, że w pracy terapeutycznej uwzględniam także rozwój duchowy rozmówcy, jeśli wyrazi taką potrzebę. Regularnie uczestniczę w superwizjach. Prowadząc grupy wsparcia i warsztaty dla rodziców bazuję nie tylko na osobistych doświadczeniach w byciu mamą trójki dzieci. Stale podnoszę swoje kwalifikacje biorąc udział w kursach
i szkoleniach. Wiem, że nie jest łatwo uzyskać fachową i konkretną pomoc w sytuacji straty dziecka, tym bardziej jeśli umiera ono jeszcze przed narodzeniem. Postanowiłam zająć się tym rodzajem wsparcia zawodowo. Staram się także rozpowrzechniać informacje dotyczące wsparcia rodziców dowiadujących się o śmierci ich dziecka wśród personelu medycznego na terenie woj.zachodniopomorskiego. Szukam osób chętnych do współpracy w tym zakresie.

ukończone kursy i szkolenia

 • Pedagogika Pracy Socjalnej i Resocjalizacyjna, US (studia magisterskie)

 • Socjoterapia, US (studia podyplomowe)

 • Oligofrenopedagogika, US (studia podyplomowe)

 • Diagnoza i terapia pedagogiczna, US (studia podyplomowe)

 • Studium Reintegracji Społecznej, Towarzystwo Psychoprofilaktyczne

 • Kurs Podstawowy Psychoterapii Systemowej indywidualnej i rodzin, WTTS

 • Kurs Zaawansowany Psychoterapii Systemowej indywidualnej i rodzin, WTTS

 • Praca z genogramem, WTTS

 • Chrześcijańska Terapia Integralna, Monika i Marcin Gajdowie

 • NVC (Porozumienie bez przemocy) w życiu i rodzinie, Dzielnica Rodzica

 • Szkoła Mediacji, Impuls

 • Praca z rodzicami którzy doświadczyli poronienia lub straty okołoporodowej, Fundacja Nagle Sami

 • Jak prowadzić grupę wsparcia dla osób w żałobie, Fundacja Nagle Sami

 • Wprowadzenie do Terapii ACT- Terapii Akceptacji i Zaangażowania, Lidia Budziszewska/ ZIP