Czym są konsultacje rodzicielskie?

   Konsultacje rodzicielskie to spotkanie podczas których wspólnie z jednym lub obojgiem rodziców staramy się wypracować optymalny plan działań wychowawczych . Umiejętności właściwego postępowania z dziećmi uczymy się od naszych rodziców i wychowawców.  Często zdarza się, że powielamy niechciane działania wobec naszych dzieci i nie rozumiemy dlaczego. Wielu z nas mocno doświadcza swoich braków, ograniczeń w roli rodzica. Konsultacje są bezpiecznym obszarem rozpatrywania rodzicielskich trudności pod kątem szansy na rozwój Waszych wzajemnych relacji. Nie daję gotowych rozwiązań. Chętnie podsunę kilka konkretnych pomysłów na to, byście w atmosferze miłości i szacunku, odczuli swoją rodzicielską sprawczość.

 

Dla kogo przeznaczone są konsultacje rodzicielskie?

Dla rodziców i opiekunów, którzy:

  •  tracą więź z dzieckiem i nie potrafią odnaleźć przyczyny lub sposobów aby temu zapobiec

  • nie radzą sobie z emocjami swoimi i/lub dziecka

  • chcą wychowywać rodzeństwo w atmosferze szacunku i miłości

  • mają dylematy dotyczące wychowywania dzieci, nie wiedzą czy podejmują dobre decyzje

  • mają rozbieżne zdanie na temat wychowania dzieci i jest to przyczyną konfliktów w rodzinie

 

W jakiej formie funkcjonują konsultacje rodzicielskie?

   Spotkania trwają 60min. i odbywają się w zależności od Waszych potrzeb. Prowadzę także konsultacje przez Skype'a po wcześniejszej rozmowie telefonicznej.