Czym jest psychoterapia par?

   W procesie psychoterapii par, w odróżnieniu od psychoterapii indywidualnej, skupiam się na tym co się dzieje pomiędzy Tobą i Twoim partnerem. Pomagam dookreślić problem, pokazuję styl komunikacji między Wami. Podczas procesu terapii pozostaję bezstronna. Macie szansę zobaczyć drugą osobę poprzez pryzmat jej potrzeb i świadomie na nie odpowiadać, uwzględniając w tym swoje potrzeby. Sukces terapii zależy głównie od Waszej szczerości i zaangażowania.

 

Dla kogo jest psychoterapia par?

     Jeśli potrzebujecie pomocy w:

  •   sytuacji zdrady lub innej przyczyny utraty zaufania

  •   trudności w komunikacji

  • wypracowaniu porozumienia

  •   sytuacji rozczarowania lub znudzenia sobą

  •   sprostaniu wzajemnym oczekiwaniom

 

W jakiej formie odbywa się psychoterapia par?

   Spotkanie trwa 90 min. Aby sesja mogła się odbyć konieczna jest obecność obojga osób – nie spotykam się indywidualnie pomiędzy wspólnymi sesjami. Częstotliwość spotkań oraz cel terapii ustalane są na pierwszym spotkaniu i zostają zawarte w kontrakcie terapeutycznym.