Czym są warsztaty dla rodziców?

   Warsztaty dla rodziców są ciekawą i skuteczną formą przyswajania nowej wiedzy i umiejętności wychowawczych. Poprzez uczestnictwo w tego typu spotkaniach dodatkowym atutem jest wymiana doświadczeń z innymi rodzicami i opiekunami. Oferuję cztery warsztaty o różnorodnej tematyce, dotyczącej najczęstszych problemów zgłaszanych przez rodziców dzieci w różnym wieku. 

 

Tematyka warsztatów:

1. Zaraz wyjdę z siebie - o roli emocji w rodzicielstwie

2. Każdy ma swoje dobre miejsce - systemowe ujęcie rodziny

3. Dbanie o granice tworzeniem przestrzeni

4. "Lubię mówić z Tobą" - o komunikacji serca

Dla kogo przeznaczone są warsztaty?

Dla wszystkich rodziców i opiekunów prawnych, którzy czują, że:

  • nie radzą sobie z emocjami

  • rola dobrego rodzica ich przerasta

  • nie mają wsparcia w najbliższych

  • nie są wystarczająco dobrą mamą lub tatą

  • mają dylematy dotyczące wychowywania dzieci, nie wiedzą czy podejmują dobre decyzje

  • chcą aby ich dzieci były szczęśliwe i rozwijały się, aby doświadczały od strony rodzica miłości i odpowiedzialności

W jakiej formie odbywają się warsztaty dla rodziców?

   Warsztaty odbywają się w grupie 6-12 osób. Trwają od 3 do 4 h. Spotkania są połączeniem części teoretycznej z aktywnymi ćwiczeniami.  W zależności od zapotrzebowania każdy temat warsztatów jestem w stanie przeprowadzić w formie wykładu dla większej liczby rodziców. Zapraszam do współpracy stowarzyszenia, szkoły i inne placówki oświatowe.